ربا و سیستم بانکی

اصلاح سیستم پولی و بانکی کشور نیازمند یک حرکت انقلابی است 

حرکتی که ساختار حاکم فعلی کامل برچیند و سیستم بر اساس اقتصاد بدون ربا و اقتصاد مبنی بر ثروت و مبنی بر عقود اسلامی پایه ریزی کند

پول  و نقدینگی فعلی حاکم بر اقتصاد ایران عامل اصلی ربا ، تبعیض و فاصله طبقاتیست

 ثروت نتیجه فعالیت نیروی انسانی و ارزش افزوده ملموس که همواره دارای ارزش ذاتیست میباشد

در سیستمی که کارگر و یا هر فعال اقتصادی دیگر ثروت واقعی همچون کالا یا خدمات را با پول معاوضه کند ضرر خواهد کرد و تنها فردی که نتیجه تلاش و یا ثروت دیگران  را بیشتر جذب میکند صاحب ثروت و کسی به اجبار و برای تامین معاش برای دیگر کار میکند و نتیجه تلاش خود را با پول معاوضه کند روز بروز فقیرتر خواهد شد چون پول ارزش ذاتی نداشته و هر روز از ارزش ان کاسته شده و به ارزش کاری که به دیگر واگذار کرده هر روز افزوده خواهد کرد

راهکار پیشنهادی من برای نجات اقتصاد ایران و رهایی از ارزهای مرجع و تورم 

برچیدن نظام بانکی فعلی و حذف کامل سود بانکی

و چاپ پول بر اساس ثروت واقعی موجود 

همچون ذخایر نفت کشور است

بر مثال هر ریال جدید ایران یک هزارم قیمت یک بشکه نفت خام ایران باشد

در این صورت اقتصاد ایران قدرت تمام ثروت نفتی استخراج نشده خود را خواهد داشت  

هم نفت خود را زیر زمین خواهد داشت هم روی زمین 

و هر کار مفیدی با ثروت واقعی معامله خواهد شد

پول جزء قویترین ارزها خواهد بود زیرا  قابل محاسبه با ثروت واقعی خواهد بود و دنیا را حریص به معامله با این ارز خواهد کرد

پول نفتی یا پترو ریال یک راه نجات و راه کار احیاء برای پول ایران است

و حذف سود بانکی درآمد کاذب و حرام سودخواری حذف ازمیان برده و صاحبان سرمایه را مجبور به سرمایه گذاری و مشارکت در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و سرمایه گذاری در فناوریهای نوین و تولید خواهد کرد

 


بازگشت

مطالب مشابهتگها : ربا, سیستم, بانکی

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نظرات :

ارسال نظر